قاصدک زندگی
و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّة و رحمة إنّ فى ذلک لآیات لقوم یتفکّرون) یکی از نشانه‌هاى او این است که از خود شما جفت‌هایى براى شما آفرید تا نزد ایشان آرامش یابید و میان شما دوستى و مهربانى برقرار ساخت.
همانا در این نشانه هایى است براى آنان که مى اندیشند.(آیه 21سوره روم)

اصل دهم قانون اساسی /خانواده را واحد بنیادین جامعه وکانون اصلی رشد و تعالی انسان معرفی می کند.

پیوند مشروع زن ومرد و تشکیل خانواده تاثیر مهمی در ایجاد آرامش برای همه ی اعضای خانواده دارد.

یکی از مهم ترین نهادهایی که در آن فرآیندجامعه پذیری صورت می گیرد خانواده است” به گونه ای که جامعه پذیری افراد ” نسبت مستقیمی با ساختار کیفیت و نوع ارتباط اعضای  خانواده با یکدیگر دارد  علی الرغم نگاهی ابزار گریانه  برخی جوامع  با رویکرد خانواده ستیزی پیوند مشروع زن مرد و تشکیل خانواده در ایجاد آرامش و امنیت برای همه اعضای نقش  بسزایی دارد  چه از نظر کارکرد درونی “روابط بیرونی اجتمایی وسلامت جسمی و روانی هر فرد می تواند بسیار قابل اهمیت است.

 توان مقابله خانواده با بحران های زندگی از طریق تقسیم قدرت. یکپارچگی خانواده .حمایت و پشتیبانی اعضای خانواده از یکدیگر افزایش می یابد لازم به ذکر که در برخی از خانواده های سنتی در شرایط بحرانی به جای حمایت از یکدیگر وکمک برای حل معضلات روش سرزنش را انتخاب می کنند.

our family members are the people who have your back when you need support; they’re the ones who  cheer you on as you’re celebrating life‘s successes; and they’re the ones who laugh with you (and only occasionally at you) during your silliest slip-ups. Whether it’s short family quotes to share with your sister, who also happens to be your best friend, or inspirational sayings your grandpa would love, these quotes about family love all share the same message

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *