وقتی از «فرهنگ»، صحبت می شود منظور روح حاکم بر یک خانواده است. به طور کلی خصوصیات یک خانواده “عمق کیفیت وصمیمیت  روابط بین افراد  “اعتماد واطمینانی که هرکدام از اعضای  خانواده با هم دارند قابل اهمیت است.

جایگاه و منزلت خانواده در جامعه ايراني مانند بسیاری از جوامع دیگر بسيار مقدس وقابل احترام است  ودر تحكيم وبقاي ان كوشش زيادي مي شود.

نظام خانواده و کارکردهاى آن ازگذشته تاکنون  از سوى ادیان، مکاتب و فرهنگ هاى مختلف،درکشورمان ایران  مورد توجه قرار گرفته است.از دیدگاه بزرگان وآموزه های ارزشی،  خانواده سنگ بناى جامعه است که، نسلها را به یکدیگر مرتبط ساخته و گروههاى اجتماعى گوناگون را به هم پیوند می دهد.

خانواده در فرهنگ ايراني پايه وستون اصلي جامعه” وبراي مردم ايران نهادی بسيار ارزشمند است .به عبارتی بايد گفت كه خانواده كانون رشد وتعالي فرزندان است. فرزنداني كه قرار است جامعه را بسازند. واداب ورسوم وفرهنگ كشور را در جامعه حفظ كرده ودر بقاي ان بكوشند .

ارزش های  خانواده پیش از هر چیز بر پایه مودّت و دوستى بین اعضاى آن استوار است؛ اعضایى که انجام حقوق متقابل آنان را در کنار یکدیگر نگاه داشته است واساس بر مبنای  دوستى و تفاهم وهمراهی ست.

از ویژگی های مهم خانواده در ایران برون سازی متقابل اعضا با نیازهای یکدیگر، مرزهای روشن و منعطف، قدرت حل تعارض و ایجاد تغییرات متناسب با چرخة حیات خانواده است.به طور کلی می توان گفت:خانواده پايه و اساس   خانواده واحدي است كه بر اساس ازدواج پديد مي آيد وازآغاز  پيداييش خود همچون حريمي امن زندگي انسان را در بر مي گيرد.

در روزگاری که همیشه در حال تغییر است، فرهنگ درخانواده به فرزندانتان  چارچوب و معیاری امن می دهد این حس امنیت توام با هویت وهدف مشخص .اعتماد به نفس و ارزشمندی را در فرزندان تقویت می نماید.

فرهنگ در خانواده ای سالم و قوی  باعث می‌ شود مدیریت کردن یک خانواده آسان تر باشد، نسل‌ ها دور یک میز خانوادگی دور هم جمع شوند، با هم بخندند و خاطرات بیشتری بسازند. یک فرهنگ خانوادگی قوی و سالم همان چیزی است که هر والد می‌ خواهد برای فرزند خود ایجاد کند.

ویلیام  دوهرتی مشاور خانواده در آمریکا میگوید: (نیروهایی که در دنیای امروزبه خانواده فشار می آورند، بسیار قوی هستند.در نهایت ما باید تصمیم بگیریم که میخواهیم کشتی را هدایت کنیم در جهت خوشبختی  وشادمانی ” آرامش …یا در جهتی که آب مارا ببرد پیش رویم. رمز هدایت موفق  آمیزکشتی این است که نسبت به شعائرخانواده مصمم باشیم.)

“در زندگی خانوادگی، عشق روغنی است که اصطکاک را کاهش می دهد، سیمانی است که به هم نزدیک تر می شود و موسیقی است که هارمونی را به ارمغان می آورد.” – فردریش نیچه

 

«خانواده ها به هم ریخته اند.گاهی اوقات بهترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که به یکدیگر یادآوری کنیم که چه خوب و چه بد با هم فامیل هستیم… و سعی کنیم معلولیت و کشتار را به حداقل برسانیم.» – ریک ریوردان

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *